MAShed Potato: Moving potato breeding into the post genome era

Projektdetaljer

Beskrivelse

I fremtiden skal landbruget ikke blot producere afgrøder til foder og fødevarer, men også somfornybare udgangsstoffer til energiproduktionen (e.g. bioethanol) og den kemiske industri. For attilpasse disse behov på det eksisterende landbrugsareal, er der brug for afgrøder med den højestmulige energiproduktion pr. ha. Dette skal vel og mærke ske økonomisk bæredygtigt og med enreduktion af brugen af sprøjtemidler og gødning. For at imødekomme disse udfordringer erdetnødvendigt at accelerere udviklingen af nye, forbedrede afgrøder. Afgrøder med lagerorganerplaceret i jorden, som kartoffel og sukkerroer, producerer allerede nu dobbelt så meget energi perareal enhedsom korn og majs og er derfor et godt udgangspunkt for videre udvikling. Kartoflensgenom er netopblevet kortlagt og det giver nu en mulighed for at accelere kartoffelforædling ved atetablere en Marker Assisted Selection platform til forædling. Dette projekt vil udnytte den enormeDNA sekventeringskraft af Next Generation Sequencing teknologier til at udvikle de novoavlsmarkører for vigtige agronomiske træk med en hidtil uset hastighed, herunder den vigtigesygdomsresistens. Dette projekt vil skabe fundamentet for en moderne genomics-baseret forædlingaf kartofler og sikre Danmark en ledende plads i udviklingen af nye forbedrede kartoffelsorter.placeret i jorden, som kartoffel og sukkerroer, producerer allerede nu dobbelt så meget energi perareal enhedsom korn og majs og er derfor et godt udgangspunkt for videre udvikling. Kartoflensgenom er netopblevet kortlagt og det giver nu en mulighed for at accelere kartoffelforædling ved atetablere en Marker Assisted Selection platform til forædling. Dette projekt vil udnytte den enormeDNA sekventeringskraft af Next Generation Sequencing teknologier til at udvikle de novoavlsmarkører for vigtige agronomiske træk med en hidtil uset hastighed, herunder den vigtigesygdomsresistens. Dette projekt vil skabe fundamentet for en moderne genomics-baseret forædlingaf kartofler og sikre Danmark en ledende plads i udviklingen af nye forbedrede kartoffelsorter.
AkronymMASPot
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2017

Samarbejdspartnere

  • LKF-Vandel
  • CLC bio

Finansiering

  • Det Strategiske Forskningsråd: 11.961.600,00 kr.