Matrikulær informatik / Cadastral Informatics

  • Jensen, Lars Birk (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den matrikulære proces er en betegnelse for de procedurer, der skal gennemløbes før matrikulære ændringer kan godkendes og de centrale matrikulære registre i den forbindelse kan ajourføres. Den matrikulære proces er i øjeblikket genstand for moderniseringstiltag, hvor Kort- og Matrikelstyrelsen som central myndighed har udviklet et software, der digitaliserer og automatiserer dele af den proces. Ph.d.-projektet Matrikulær Informatik tager udgangspunkt i denne modernisering af den matrikulære proces, og tilsigter på baggrund af en iagttagelse af BPR-tilgangen, der er en analysemodel udviklet til integrering af IT i virksomheder og organisationer, at etablere en forståelsesramme for det matrikulære system. Inden for denne forståelsesramme forventes det at kunne identificere variable og faste parametre i den matrikulære proces, og forståelsesrammen forventes dermed at kunne udgøre grundlaget for en kvalificeret vurdering af mulighederne for at foretage tilpasning af elementer i den matrikulære proces i tilknytning til integrering af IT. Forståelsesrammen etableres gennem analyser af dels de matrikulære registreringers anvendelse i den samfundsmæssige udvikling og regulering af fast ejendom, dels elementerne i den matrikulære proces i forhold til dennes formål og funktion. Projektets sekundære mål er at anvende den etablerede forståelsesramme til skitsering af et scenario for den fremtidige matrikulære proces. (Lars Birk Jensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003