Matrikulær udvikling / Cadastral Development

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er langsigtet og har som formål at fremlægge et begrebsapparat, der kan opfange den traditionelt formulerede matrikulære viden og derved styrke den udvikling af ejendomsregistrering og tilgrænsende lovgivning, der finder sted eller planlægges i Central- og Østeuropa og i Den tredje Verden. Personkredsen bag tidligere projekter vedrørende omstrukturering af uddannelsen af landinspektører i Slovenien (Phare/TEMPUS S-JEP 11001-96) og vedrørende Nordisk-Baltisk forskernetværk (Nordic Grant Scheme for Network Cooperation Projekt 1998-2783) har i beretningsperioden etableret projektet Modelling Real Property Transactions (se nedenfor). (Erik Stubkjær m.fl.)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199430/06/2007

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.