MCMC-FU projektet: Likelihood, bayesianske og Markov chain Monte Carlo metoder anvendt i husdyravl og genetik

Beskrivelse

Projektets formål er at intensivere forskningen inden for anvendelse af Markov chain Monte Carlo likelihood og bayesianske metoder samt stokastiske og deterministiske computersimuleringer som vigtige værktøjer i fremtidens husdyravl og andre fagområderat indlejre denne nye viden og dens mange anvendelsesmuligheder i husdyravls  og biometriundervisningen  på master, ph.d. og post doc niveau   nationalt og internationaltat udvikle og anvende (eksperimentere med) informationsteknologiens mange muligheder som værktøj til såvel national som international formidling af de nye forskningsresultater på områdetat styrke forskningssamarbejdet mellem KVL og DJF  og   gennem det fælles forskningsprojekt   indhøste og formidle den nye viden gennem nyskabende eksperimenter med forskningsbaseret og it assisteret undervisning.Deltagere foruden den tilknyttede person: Professor Lars Gjøl Christensen, Institut for Husdyravl og Husdyrsundhed, den Kongelige Veterinær  og Landbohøjskole; Professor Daniel Sorensen, Afdeling for Husdyravl og Genetik, Dansk JordbrugsForskning
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …