Menneskets hørelse ved lave frekvenser

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med de igangværende undersøgelser inden for lavfrekvente støjproblemer (se evt. projekterne “Genevirkning af lavfrekvent lyd”, “Lavfrekvent støj og infralyd fra decentrale elproducerende anlæg” og “Forklaring af gener fra lavfrekvent støj ved meget lave niveauer”) er der foretaget et omfattende litteraturstudium for at opsamle den aktuelt tilgængelige viden om menneskets hørelse ved lave frekvenser (defineret som frekvenser under 200 Hz). Projektet omfattede bl.a. en indsamling af alle tilgængelige data fra studier af høretærskler og hørestyrkekurver for frekvenser under 200 Hz. Der findes ingen standardiseret høretærskel for infralydområdet (frekvenser under 20 Hz), men på baggrund af de indsamlede data er der beregnet en pålidelig høretærskel for dette frekvensområde (vha. regression). Der er desuden lavet en opsamling af information om hvilke faktorer, der kan have en indvirkning på ørets følsomhed, som for eksempel alder, køn, eksponeringsforhold osv. Der er desuden fundet eksempler og mulige forklaringer på individuelle forskelle i ørets følsomhed, som muligvis kan forklare, hvordan nogle personer tilsyneladende kan være generet af lyde, som ikke kan høres af andre (se projekt “Forklaring af gener fra lavfrekvent støj ved meget lave niveauer”). På opfordring er der udarbejdet en oversigtsartikel til et specialnummer om lavfrekvent støj af det internationale tidsskrift “Noise and Health” (se den tilknyttede publikation). Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004