Metandynamik i kystnære sedimenter: Effekt af kulstoftilførsel og strømhastighed / Methane dynamics in coastal sediments: Influence of carbon load and current velocity

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge betydningen af kulstofsedimentation for metan-produktion og -oxidation i kystnære sedimenter. In situ metanproduktion og oxidationsrater vil blive målt på stationer med forskellig kulstofsedimentationsrater. Raterne fra de naturlige systemer vil blive sammenlignet med rater målt i mikrokosmer, hvor kulstoftilførslen kan styres eksperimentelt. Strømhastighedens betydning for aerob metanoxidation i sedimentoverfladen vil blive målt i mikrokosmer, der inkuberes i en strømrende. Projektet er finansieret af EU (Marie Curie Individual Fellowship) (Gwenaël Abril, Niels Iversen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003