Metoder til analyse af muskelstyring hos raske og spastiske personer / Methods to quantitate motor control strategies in healthy and spastic persons

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er kompliceret at beskrive og måle menneskets bevægelser, da bevægelserne er resultatet af en lang række fysiologiske og mekaniske processer. Inden for biomekanikken arbejder vi systematisk med at beskrive koordinationen af de kræfter, hvormed musklerne trækker i skelettet, lemmernes bevægelser og de kræfter, der virker mod omgivelserne. Kroppens bevægelser er resultatet af den rytme og den intensitet, hvormed musklerne trækker i skelettet, og derfor kombineres mekaniske målinger med måling af musklernes aktivitetsmønstre for at undersøge, hvordan nervesystemet kontrollerer kroppens bevægelse. En muskel styres ved et sammenspil mellem refleksinput og input fra et højere center i hjernen. Tidligere studier har vist, at strækrefleksen hos normale og den spastiske patient har stor mekanisk betydning under fastholdt kontraktion. Hos den spastiske patient formodes reguleringen af refleksen at være svækket under mere dynamiske betingelser som fx gang. Forskningen omhandler udvikling af metoder til at analysere muskelstyringen elektrofysiologisk og biomekanisk under stand og gang, herunder betydningen af Funktionel Elektrisk Stimulation (FES) ved spasticitetsbehandling. En metode til vurdering af muskelstivheden under gang er under udvikling. Projektet støttes af Forskningsrådene, Scleroseforeningen og Danmarks Grundforskningsfond. (Thomas Sinkjær, Mike Grey, Michael Voigt, Jacob B. Andersen; Jens B. Nielsen, Jørgen F. Nielsen; Århus Kommunehospital; Københavns Universitet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2007