Metoder til effektmåling af bølgeenergianlæg / Methods for measuring efficiencies of wave energy converters

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til systematik i forbindelse med afprøvninger af bølgeenergianlæg er der udarbejdet en oversigt over metoder til måling af bølge-energianlægs effektivitet. Projektet er, i samarbejde med Dansk Hydraulisk Institut, Dansk Maritimt Institut og Rambøll, udført for Energistyrelsen. (Hans F. Burcharth, Jens Peter Kofoed) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003