Metodeudvikling - registerbaseret kortlægning af de dårligste boliger.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er kommet et betydeligt fokus på problemerne om tomme og forfaldne huse i landdistrikterne. Flere kommuner lægger op til en målrettet indsats, men er ofte noget famlende overfor, hvordan de kan komme i gang. På et møde i Velfærdsministeriet i september 2008 var der enighed om, at der bør igangsættes en proces med erfaringsopsamling og udarbejdelse af en vejledning e.l., der kan hjælpe kommunerne og stimulere indsatsen. Processen skal belyse de erfaringer og udfordringer, der er i kommunerne og samtidig behandle de muligheder og begrænsninger, der er ved at bruge offentlige registre i overordnet og i konkret kortlægning. 

Projektet skal undersøge muligheden for, at kommunerne ved hjælp af registre kan udpege de dårlige boliger, der er i kommunen. Som det er p.t. har mange kommuner vanskeligt ved at skaffe sig et overblik over omfanget og karakteren af de dårlige boliger. Der er i et tidligere forskningsprojekt på SBi forsøgt med et landsdækkende registerbaseret skøn over omfanget af dårlige boliger, men det vides ikke om dette kan bruges på kommunalt niveau. Ved at afprøve forskellige data og registre i kommuner, der har et overblik over de dårlige boliger, er hensigten at udvikle en metode til registerbaseret kortlægning af dårlige boliger på kommuneniveau.  Som en del af dette foretages en vurdering af brugbarheden af forskellige registre. Indledningsvis foretages en undersøgelse af kommunerne hidtidige og igangværende indsats med kortlægning af de dårlige boliger, herunder bredden af, hvad der opfattes som dårlige boliger, samt erfaringer med og ønsker til registerbaserede metoder.

Da mange kommuner overvejer registerbaserede kortlægningsmetoder er det væsentligt at formidle kvalitet og brugbarhed af forskellige register, og - i det omfang det er muligt - at beskrive en registerbaseret metode, der kan bruges til kortlægning af dårlige boliger i kommunen.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/200931/12/2009

Finansiering

  • <ingen navn>