Metodeudviklings- og forskningsprojekt omkring anbringelse af etniske minoritetsbørn

  • Skytte, Marianne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet fokuserede på anbringelse af etniske minoritetsbørn i familiepleje. Metodeudviklings- og dataind-samlingsdelen startede i november 1999 og sluttede foråret 2001. En foreløbig rapport, debatartikler og konferenceoplæg er afholdt, men endelig afrapportering af forskningsdelen med fokus på socialt arbejdes forhold til de anbragte børn og deres familiers menneskerettigheder og medborgerskab sker i bogform efteråret 2002. Arbejdet finansieredes af Den sociale Sikringsstyrelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002

Emneord

  • etnisk minoritetsbarn, anbringelse uden for hjemmet, familiepleje