Mikrokinetisk modellering af katalytiske reaktioner

  • Stegelmann, Carsten, (Projektdeltager)
  • Stoltze, Per, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingen inden for kvantekemiske beregninger, inden for eksperimenter på overflader af enkrystaller og inden for strukturelle studier af katalysatorer har gjort det muligt at udvikle mikrokinetiske modeller, hvor udgangspunktet er katalysatorens reaktionsmekanisme og de enkelte molekylers egenskaber. Ved mikrokinetisk modellering anvendes en enkelt model til behandling af alle fænomener fra egenskaber for enkelte molekyler eller delreaktioner til beregninger for den industrielle reaktor. I projektet er arbejdes der på at udvikle en sammenhængende teori baseret på bl.a. statistisk termodynamik for modelleringen. Denne teori er anvendt som grundlag for udvikling af software til analyse af reaktionsmekanismer, formulering af mikrokinetiske modeller og analyse af reaktioner, herunder bl.a. stabilitet af enkelte molekyler, termodynamik, reaktionshastighed og omsætning i forskellige typer af reaktorer. (Per Stoltze, Carsten Stegelmann)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003