Miljøindikatorer for bygninger

  • Hansen, Klaus (Projektkoordinator)
  • Haugbølle, Kim (Projektdeltager)
  • Treldal, Jørn (Projektdeltager)
  • Dall, Ole (Projektdeltager)
  • Hansen, Arne (Projektdeltager)
  • Tørslev, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er:

-  at opstille forslag til miljøindikatorer for bygninger til støtte for miljøvurdering af bygninger og for kortlægning og prioritering af byggeriets miljøindsats,

-  at udvikle metoder, værktøjer og referencedata, som muliggør den praktiske anvendelse af indikatorererne, samt

-  at fremkomme med forslag til principper for et benchmarking-system, hvor miljøindsatsen kan vurderes, og et forslag til, hvordan systemet kan etableres og institutionaliseres med henblik på at sikre en løbende opdatering af data.

Projektet skal især ses i forlængelse af By og Bygs indsats om miljødeklarering og miljø­klassificering af bygninger, men også i sammenhæng med den løbende udvikling af BEAT-værktøjet til miljøvurdering af bygninger, bygningsdele og byggevarer samt med indsatsen om miljøvaredeklarering af byggevarer og grønne regnskaber for boligbyggeri.

By og Byg er projektleder og bidrager væsentligt til alle indsatsområder. Projektet gennem­føres i tæt samarbejde med et antal samarbejdspartnere og i tæt dialog med en interessent­gruppe af potentielle brugere af indikatorerne. Resultatet er en rapport, som formidles af MIljøstyrelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2009

Finansiering

  • Miljøstyrelsens renere teknologi-program