Miljønetværkenes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

De 4 miljønetværk i Region Syddanmark (som udgør 4 af de 6 partnere i projektet) arbejder for miljøforbedringer i regionens virksomheder og institutioner. Metoden er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem myndigheder og virksomheder. Omdrejningspunktet for samarbejdet er, at virksomhederne og institutionerne udarbejder miljøredegørelser som omfatter en status for virksomhedens miljøpåvirkninger, dens miljømålsætning samt en handlingsplan for nedsættelse af miljøbelastningen hvert 2. eller 3. år. Energiforbrug og nedsættelse heraf indgår i langt de fleste redegørelser som en integreret del af virksomhedens miljøarbejde. Projektet skal præsentere og videreudvikle metoden i forhold til energiforbrug og klimapåvirkning, og gennem et øget fokus bidrage til yderligere tiltag for reduktion af klimapåvirkninger.
Projektets målsætning er:
· at alle miljønetværkenes medlemsvirksomheder i deres miljøredegørelser medtager mål for reduktion af energiforbrug og klimapåvirkning
· at udvikle et enkelt værktøj til ”klimatjek” for virksomheder, beroende på energieffektivisering og valg af de mest klimavenlige energikilder.
· at gøre konceptet med miljøredegørelser og dialogbaseret miljøarbejde mere tilgængeligt for andre interesserede, samt gøre arbejdsmetoden synlig for omverdenen i forbindelse med klimakonferencen i 2009.
Det ansøgte projekt har til formål at bidrage til at knække kurven for virksomheders og institutioners energiforbrug, ved at anvende redegørelseskonceptet til at sætte fokus på energiforbrugets klimabelastning frem til klimatopmødet ultimo 2009. De mange virksomheder og institutioner, der er vægtige aktører i projektet, sikrer en stor synlighed og god forankring af projektet. Et andet vigtigt element er, på videnskabeligt grundlag, at vurdere hvilke energimæssige tiltag der også har en stor klimamæssig effekt – dette udarbejdes i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Endelig vil Aalborg Universitet (AAU) bidrage med en videnskabelig undersøgelse af hvorfor og hvordan det dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og miljømyndigheder virker i praksis.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200831/12/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Publikation