Miljøvurdering og sociale konsekvenser: Casestudier af konfliktfyldte energiprojekter

Projektdetaljer

Beskrivelse

I 2014 har DCEA igangsat et forskningsprojekt med fokus på vurdering af sociale konsekvenser i VVM og miljøvurdering af planer og programmer (SMV) i Danmark.

Internationalt, baseret bl.a. på erfaringer fra Frankrig og Italien, har forskere peget på, at forventede sociale konsekvenser af energi- og infrastrukturprojekter i flere tilfælde har ledt til hårde konflikter og borgermodstand. Også i Danmark oplever vi konfliktfyldte projekter og planprocesser. I henhold til EU-direktiver om miljøvurderinger, bør både VVM og SMV inkludere vurderinger af eventuelle sociale konsekvenser før der træffes beslutning om implementering af projekter og planer. Dette giver anledning til at starte en undersøgelse og diskussion af, hvordan sociale konsekvenser adresseres i miljøvurderinger i Danmark og om der er en sammenhæng mellem protester fra borgere og måden hvorpå sociale konsekvenser indgår og håndteres. På baggrund af projektet diskuteres det, hvorvidt der er en hensigtsmæssig praksis og hvordan praksis eventuelt kan forbedres.

Projektet tager udgangspunkt i tre cases relateret til energi, hvor der er opstået konflikter omkring projektet og VVM- eller SMV-processen. Det undersøges i hvor høj grad en analyse af sociale konsekvenser er inkluderet i de respektive redegørelser, hvilke sociale parametre der er medtaget samt på hvilket niveau og med hvilken timing de er analyseret. Resultaterne sammenholdes med de konflikter, der er opstået omkring projekterne og det diskuteres hvorvidt og hvordan en anderledes behandling af de sociale konsekvenser kan forbedre den samlede vurdering af projekters effekter og processen i forbindelse med planlægningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201401/06/2015