Mission og omvendelse i Baltikum og Nordøsteuropa i højmiddelalderen - med særligt henblik på den danske korstogsindsats i området

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet omfatter i første omgang en undersøgelse af især Henrik af Letlands Chronicon Livoniae fra ca. 1227. Krøniken, som er en helt central kilde til korstogsaktiviteterne i Baltikum i perioden ca. 1186-1227, er endnu ikke undersøgt til bunds for såvidt angår tekniske discipliner som manuskript-overlevering og udbredelse. Krønikens indholdsdimension kan langt fra heller siges at være udtømt. Det er således stadig kun i begrænset omfang, at krøniken har fundet anvendelse i dansk forskning. I dette delprojekt arbejdes ud fra problemstillinger omkring omvendelse og mission overfor den hedenske befolkning i Livland og Estland. I Henrik af Letlands krønike findes en række oplysninger, som kan være med til at etablere et billede af en kristen omvendelses-metodologi. Delprojektet sigter mod at afdække denne metodologis forskellige elementer, herunder at foretage komparative nedslag i den øvrige kristne misionshistorie i Europa. Formålet er at komme videre i en overordnet bestemmelse af karakteren af den samfundsomvæltning, som den kristne, dansk/tyske erobring af Baltikum resulterede i. Delprojektet vil fokusere på flere centrale elementer af omvendelsesmetodologien, som disse beskrives i Chronicon Livoniae. Sådanne elementer kunne være den kristne dåbs juridiske og sociale konsekvenser, inklusiv en undersøgelse af de faktisk anvendte dåbsformer; evangelisering og opdragelse som led i samfundsforandring; krigsformers og gidseltagningers konsekvenser for de gammel-baltiske samfunds slægtsstrukturer m.fl. Produkt: Projektet har allerede genereret en dansk-sproget artikel, og der sigtes mod en engelsk-sproget artikel om temaet.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato19/05/201001/01/2015