MLS målesystem

 • Olesen, Søren Krarup (Projektdeltager)
 • Minnaar, Pauli (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Akustikken i et rum måles ofte i form af en såkaldt rum-impulsrespons (RIR). Udfra denne kan en lang række rumakustiske parametre udledes. I forbindelse med introduktionen af 3D-lyd arbejder man med en binaural rum-impulsrespons (BRIR). Denne måles vha. et kunsthoved og indeholder derfor to kanaler. En BRIR kan efterfølgende bruges i en såkaldt auralisation, hvor lyd i en computer kan påføres et rums BRIR, hvorefter det vil lyde som om, at lyden kommer fra en given position i dette rum. Til måling af BRIRer udvikles der i projektet et tokanals maximum length sequence (MLS) målesystem. MLS målesystemer har været kendt gennem en årrække og har vundet stor udbredelse, især fordi de er meget robuste overfor støj. De har imidlertid den begrænsning, at ulineariteter og tidsvarians i det emne der måles på (f.eks. i form af lokale temperaturudsving i rummet og mekaniske ulineariteter i den anvendte højttaler) resulterer i fejl i den målte BRIR. Til målesystemet er der udviklet en speciel teknik, der benytter sig af midling, og konstruerer målesignalet ved at sammensætte forskellige typer MLS signaler. Herved minimeres målefejlen.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …