Mod en innovations- & iværksætterkultur på Aalborg Universitet. Jeg vil gerne… Tør jeg?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at måle de studerendes forståelser og aktiviteter i forhold til etablering af egen virksomhed (entrepreneurship) og innovation i eksisterende virksomheder (intrapreneurship)for herigennem at skabe et indblik i, hvor langt Aalborg Universitet er nået i udviklingen af en akademisk iværksætterkultur. Projektet omfatter en undersøgelse af studienævnenes faktiske aktiviteter og planer på iværksætterområdet (del 1), og et studium af iværsætteri set ud fra fakultær tilhørsforhold (del 2). Fokus for tredje del af projektet er, hvordan vejen banes for Aalborg Universitets målsætning om at skabe en akademisk iværksætterkultur i år 2010. Endvidere involverer denne del af projektet en undersøgelse af de iværksætterstuderende og disses etableringsprocesser. Projektet genneføres af Gruppen for International Virksomhedsøkonomi (IVØ-gruppen). Det er en delaktivitet i et Mål 3-projekt, hvis formål er at bidrage til skabelsen af en iværksætterkultur på Aaborg Universitet.Til dette formål er enheden Kickstart blevet etableret (www.kickstart.auc.dk).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200131/12/2003

Samarbejdspartnere

  • Institut for Erhvervsstudier, IVØ (Projektpartner)