Modal udvikling af perturbations-hastighedspotentialet for en væskeførende cylindrisk skal med én fri og én fast indspændt ende / Modal Expansion of the Perturbation Velocity Potential for a Cantilevered Fluid-conveying Cylindrical Shell

 • Olhoff, Niels (Projektdeltager)
 • Langthjem, Mikael (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Emnet for dette arbejde er anvendelse af metoden for separation af variable samt Galerkin metoden til diskretisering af bevægelsesligningerne for en væskebærende, cylindrisk skal, hvis ene ende er fri, og den anden fast indspændt. Perturbations-hastighedspotentialet er udtrykt vha. en række med orthonormerede bjælke-modalfunktioner. De resulterende Galerkin generaliserede væske koefficienter er simple, kompakte og lette et evaluere numerisk. For at validere metoden er udført sammenligninger med resultater opnået fra Fourier transformations-metoden. Dårlig overensstemmelse mellem de aktuelle axiale fluid modalformer og de antagne modes influerer til en vis grad på Galerkin koefficienterne, men klassen af instabile egenværdier påvirkes kun marginalt over en bred række af system parametre, og kritiske strømningshastigheder bestemt vha. de to metoder er generelt i udmærket overensstemmelse. Projektet indgår i Samfinansierings- og internationaliseringsprogram inden for Datamatas-sisteret Maskinkonstruktion, der bl.a. støttes af Grundfos A/S og Alexander von Humboldt Fonden. (Mikael Langthjem, Niels Olhoff)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …