Modeller for elektroniske og optiske egenskaber af ultratynde metalfilm / Models of Electronic and Optical Properties of Ultrathin Metallic Films

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    De elektroniske egenskaber af ultratynde metalfilm udviser tydelige kvantemekaniske effekter. Dette har betydning for eksempelvis ekstremt tynde metalkontakter i halvleder-kredsløb. I projektet opstilles modeller for disse strukturer med det formål at forklare målinger foretaget af instituttets eksperimentelle gruppe. Det drejer sig her om lineære og ulineære optiske målinger samt fotoemissions-spektroskopi. Der er udviklet simple modeller baseret på pseudopotential beskrivelsen og mere avancerede modeller baseret på tight-binding metoden. Modellerne giver sammen med målingerne et præcist billede af de elektroniske og optiske egenskaber af disse strukturer. Eksempelvis er det lykkedes at forklare, hvordan elektronerne i en aluminiumskontakt påvirkes af det underliggende halvledermateriale. (Thomas G. Pedersen, Kjeld Pedersen)
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …