Modellering af lungemekanik / Modelling of lung mechanics

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle matematiske modeller og en klinisk teknik til at estimere lungernes mekaniske funktion. Et system er udviklet, hvor en almindelig respirator er kontrolleret via en computer til at levere gas med et bestemt tryk og strømning til at lave eksperimenter. Den udviklede matematiske model for lungemekanik tilpasses data, registreret i eksperimenter. Modellen kan derefter anvendes som hjælp til at diagnosticere patientens lungemekaniske tilstand. Test af systemet med dyreforsøg fandt sted i efteråret 2005. Støttet af et rammeprogram fra NABIIT under Det Strategiske Forskningsråd. (Stephen Rees, Steen Andreassen, Yichun Zhao; Søren Kjærgaard, Anæstesiologisk Afd., Aalborg Sygehus)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200215/07/2006