Modellering af menneskeligt væv med LS-Dyna

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Bio-mekanisk modellering er et nyt domæne ved Institut for Produktion. Domænet er relativt umodent, men der udvises en stigende interesse fra forskningsverdenen. Ligeledes udvises der en stigende interesse fra den medicinalindustrien vedr. bedre muligheder for simulering af samspillet mellem produkter og væv eller samspillet mellem medikament og væv. Simulering af bio-mekaniske problemstillinger er beslægtet med generel processimulering hvad angår simuleringsværktøjer og konstitutiv modellering. Processimulering har været en af kerneforskningsområderne for Institut for Produktion gennem den seneste dekade. Projekt omhandler konkret opbygning af kompetence til simulering af injektionsprocessen såvel som simulering af devicets virkemåde. (Benny Endelt og Karl Brian Nielsen, Institut for Produktion, AAU)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003