Modellering og kvantificering af den cerebrale cortex

Projektdetaljer

Beskrivelse

Demens er en udbredt lidelse blandt den aldrende befolkning. Sundhedsstyrelsen anslår at der p.t. er mellem 50.000 og 80.000 patienter i Danmark. Sygdommen indebærer en gradvis svækkelse af de kognitive evner og medfører et alvorligt tab af livskvalitet. Alzheimer?s Sygdom (AS) er den mest udbredte årsag til demens og anslås til at være ansvarlig for ca. 60% af alle demenstilfælde. Der findes idag behandlingsmuligheder, der kan nedsætte sygdomsprogressionen, såfremt AS diagnosticeres på et tidligt tidspunkt. Mulighederne for at stille en tidlig diagnose er dog begrænset af, at der ikke findes kliniske parametre, der pålideligt kan diagnosticere AS. Dermed er det vanskeligt at fastslå effekten af nye lægemidler, idet sygdomsprogressionen er svær at følge. Dog forekommer der en række patologiske forandringer tidligt i sygdommen, der medfører kortikal atrofi. Den kortikale atrofi, som er et af sygdommens karakteristika, er meget vanskelig at kvantificere fra skanningsbilleder, da den er spredt over den komplekse hjerneoverflade. Projektets formål er at udvikle og validere en metode til automatisk at måle regionale tykkelser af cortex hos AS patienter. Foreløbige resultater opnået med metoden indikerer, at demente individer er specielt karakteriseret ved tyndere cortex i de temporale regioner. Disse resultater er opnået i et samarbejde med Neuroradiologisk Afdeling på Århus Kommunehospital. Der er modtaget finansiel støtte fra Direktør Werner Richter og Hustrus Legat, Århus Kommunehospital samt HealthnTech Research Center. V-CHI projekt. (Simon Fristed Eskildsen, Mark Uldahl, Lasse Riis Østergaard; Louise Gyldensted, Carsten Gyldensted, Leif Østergaard, Neuroradiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2003 → …