Modellering og måling af hydrodynamik og processer i renseanlæg / Modelling and Measurements of Hydrodynamics and Processes in Sewer Treatment Plants

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med baggrund i en systemanalyse er der opstillet en numerisk tredimensional model af procestanke i rense-anlæg. Modellen omfatter udover den turbulente strømning, den integrerede virkning af propeller, beluftning, sedimentation og mikrobiologiske processer samt disses tiltagevirkning på strømningsforholdene. Modellen har været afprøvet på et såkaldt OCO anlæg (udviklet af Degremont Puritek) som netop udnytter at procestanken ikke er fuldt opblandet, således at iltkoncentrationen varierer stærkt med lokaliteten i tanken, som et led i fjernelsen af næringssalte. Modellen har været kalibreret og valideret mod måling udført på Hals renseanlæg. Projektet har været støttet af Degremont Puritek A/S. (Michael R. Rasmussen, Torben Larsen) Er afsluttet i 2002
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003