Modelling Real Property Transactions - Beskrivelse af ejendomstransaktioner og ejendomsdannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projektet har som formål at foretage en sammenlignende analyse af de institutioner og processer, der knytter sig til ejendomshandel og matrikulære ændringer. Forskere fra 11 europæiske lande medvirker; heraf er godt halvdelen fra universitetsmiljøer, der uddanner landinspektører, mens andre repræsenterer datalogisk og økonomisk viden. Som basis for sammenligningen udarbejdes en systematik , en ?ontologi?, af genstandsfeltets objekter og aktiviteter, og på det grundlag fremlægges en vurdering af processernes efficiens. Projektet gennemføres inden for rammerne af det fælleseuropæiske COST program. Det startede 1. marts 2001 som COST Action G9 og forventes at slutte i 2005. Genvalgt formand for Management Committee er Erik Stubkjær. http://costg9.plan.auc.dk /http://cost.cordis.lu/src/action_detail.cfm?action=g9 (Erik Stubkjær; Christian S. Jensen, Institut for Datalogi, AAU; en række eksterne partnere)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/200104/12/2005

Finansiering

  • European COoperation in the field of Scientific and Technical Research (COST)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.