Modtagelse og integration af flygtninge i de danske kommuner - en kritisk undersøgelse af de danske kommuners integrationspraksis

  • Lemberg-Pedersen, Martin (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Dansk Flygtningehjælp har haft en ambition om at afdække den danske integrationspraksis – med særligt fokus på udfordringer omkring flygtninges ankomst til kommunen, den beskæftigelsesrettede Integration og Integrationen af traumeramte flygtninge. Metoden har været kvalitative interviews med kommunale socialrådgivere og flygtninge – kombineret med en kvantitativ undersøgelse af kommunalt ansattes vurdering af kommuners integrationspraksis. Der er store indbyrdes forskelle mellem de enkelte kommuners integrationspraksis, anvendte ressourcer og faglige forudsætninger. Denne rapport har haft som sit dobbelte fokus på den ene side at illustrere udfordringer i en meget uensartet kommunal integrationsindsats og på den anden side at beskrive de strukturelle rammer, der understøtter disse udfordringer.

Martin Lemberg-Pedersen (PhD og adjunkt ved Københavns Universitet) har gennemført den undersøgelse, der ligger til grund for denne rapport på vegne af Dansk Flygtningehjælp. Dataindsamlingen er gennemført før vedtagelsen af L190, Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.). Rapporten er redigeret af chefkonsulent Bente Bondebjerg, sektionsleder i Integrationsafdelingen Mette Blauenfeldt og kommunikationsmedarbejder Villads Zahle, Dansk Flygtningehjælp.
Kort titelModtagelse og integration af flygtninge i de danske kommuner
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201201/04/2013