Monitering af harer med droner og Citizens science

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette pilotprojekt ønskes en afprøvning af droner med termisk kamera og Citizens science som supplerende værktøj til haretællinger. Haretællinger foregår i dag via lysninger af harer om aftenen, hvor man udnytter, at harernes øjne giver genskær i en stærk lygte. Danmarks Jægerforbund har i en årrække via deres ”Markvildt team” stået for disse haretællinger rundt om i landet. Harebestanden
har brug for opmærksomhed i forhold til forbedrede levevilkår. Vildtudbyttet af harer er faldet fra et årligt udbytte på op imod en halv million i 1960’erne til i dag, hvor vildtudbyttet i den seneste jagtsæson lå under 30.000. Samtidig med det markante fald af harer i det åbne land, ser det ud til, at harerne i stigende grad er flyttet ind i sommerhuskvarterer, industrikvarterer og byområder.
Dronetællinger er oplagte til arter i det åbne land, mens tællinger af harer i byerne kan foretages via Citizens science. Haretællingerne vil blive en del af et større hareprojekt med projektledelse på Aalborg Universitet.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Danmarks Jægerforbund.
Kort titelJagttegnsmidlerne, Miljøstyrelsen
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202201/06/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.