Morfologiske undersøgelser af blys vækst på aluminiumoverflader / The Morphology of Lead Overlayers on Aluminum Single Crystal Surfaces

 • Onsgaard, Jens, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Deponeres bly på aluminium optræder fænomenet vædning (wetting), hvor der dannes et monolag bly ovenpå aluminum uden at blyet trænger ind i aluminium. Den videre blyvækst er karakteriseret ved at blyet samler sig i øer, der vokser sig større og større. De energetiske forhold i forbindelse med denne vækst undersøges. Desuden temperaturens indflydelse på blyets fordeling og øernes størrelse, der strækker sig fra nanometer ved stuetemperatur til mikrometer ved temperaturer omkring blys smeltepunkt. Ved blys smeltepunkt bliver blyets mobilitet så stor, at blyatomerne i det første lag frigøres fra bindingen til aluminium og diffusion finder sted. Resultatet er at blyet samles i øer med mellemliggende frit aluminium. Skannende tunnelmikroskop er en effektiv måleteknik til fastlæggelse af blyøernes udstrækning og form. Endvidere kan energien i grænselaget bly/aluminium bestemmes. (Jens Onsgaard)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …