Morsø Jernstøberis historie og betydning for købstaden Nykøbing Mors og dens udvikling 1853-1993

Beskrivelse

Morsø Jernstøberi i Nykøbing Mors var et af mange danske jernstøberier, der blev etableret med baggrund i landbrugets højkonjunktur i midten af 1800-tallet. Moderniseringen af landbruget krævede bedre redskaber og værktøj, samtidig med at leve- og bygningsstandarden på landet blev forbedret. Udviklingen skabte et gunstigt marked for støberiprodukter og betød, at der mellem 1830 og 1870 skød jernstøberier op i provinsbyer over hele Danmark. Jernstøberierne var således mange byers første møde med den industrialiseringsproces, som i løbet af få årtier ændrede dem fundamentalt. I Nykøbing Mors blev jernstøberiet og byen to tæt forbundne aktører, og førstnævnte fik, gennem sin status som byens absolut største virksomhed og via sine netværk, stor indflydelse på de kommunale beslutninger. Fra støberiets grundlæggelse og de følgende 50 år forandrede Nykøbing Mors sig fra en lille købstad til en mellemstor industriby. Dette skete ikke mindst på basis af Morsø Jernstøberi.
Mens størstedelen af de danske jernstøberier med tiden indstillede deres virksomhed, eksisterer Morsø Jernstøberi endnu i dag i Nykøbing. Årsagerne skal blandt andet findes i virksomhedens strategier, omstillingsparathed og produktudvikling, men ligeledes har den lokale velvilje, den geografiske placering og virksomhedens beslutningsmæssige magt i byen haft stor betydning. Hidtil har hverken Morsø Jernstøberis virksomhedshistorie eller dens indflydelse på Nykøbing Mors været genstand for en omfattende historisk undersøgelse. Hele virksomhedens arkiv er nu tilgængeligt, og dermed foreligger den oplagte mulighed at undersøge virksomhedens historie fra grundlæggelsen til i dag og sætte denne historie ind i konteksten af byens udvikling.
Med dette projekt ønsker Morslands Historiske Museum at bidrage til den generelle danske industri- og erhvervshistorie og, gennem analysen af en dominerende industrivirksomheds betydning for en bys udvikling, at kombinere industrihistorie med byhistorie. Sidstnævnte er et felt, hvor der de senere år er fremkommet ny og inspirerende forskning, der, som det er målet med herværende undersøgelse, med fordel kan anvendes i sammenhæng med andre forskningsfelter og bidrage med ny viden.
Ph.d. - projektet har følgende overordnede problemstilling:
- Hvilken rolle spillede lokalisering og netværk for Morsø Jernstøberis strategier, produktudvikling og virksomhedskultur, og hvilken skiftende betydning har virksomheden gennem tiden haft for de demografiske, industrielle, politiske, økonomiske og arealmæssige forandringer af Nykøbing Mors?
Kort titelEn by af den rette støbning?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201501/04/2019

Emneord

  • Morsø Jernstøberi - Industrihistorie - Byudvikling