Multifidelity Response Surface approksimationer / Multifidelity Response Surface Approximations

 • Langthjem, Mikael, (Projektdeltager)
 • Madsen, Jens Ingemann, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Anvendelsen af response surface approksimationer er begrænset til optimeringsproblemer med relativt få designvariable (ca. 10-20 styk). Brugen af multifidelity approksimationer er en effektiv måde at delvis overkomme disse begrænsninger på. I dette arbejde er anvendt to forskellige analysemodeller. En baseret på en detaljeret "high-fidelity" CFD-analyse med et fint bereregningsnet. Derudover en billig (low-fidelity) analysemodel, der enten kan bestå i en CFD-analyse med groft beregningsnet eller en simpel beregningsmodel, fx. potentialstrømning. Optimeringen foretages på den billige model, men der anvendes en korrektion, i form af en lineær response surface, baseret på forholdet mellem resultater fra den dyre og billige analysemodel. Dette betyder, at der kun er brug for dyre CFD-beregninger til at opbygge den lineære korrektion. (Jens I. Madsen, Mikael Langthjem)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003