MUNIN - et beslutningsstøttesystem til diagnose af neuromuskulære sygdomme / MUNIN - A Decision Support System for Diagnosis of Neuro-Muscular Diseases

Projektdetaljer

Beskrivelse

MUNIN (MUscle and Nerve Inference Network) er implementeret som et kausalt probabilistisk netværk. Netværket beskriver kausale sammenhænge gående fra sygdomme til symptomer via patofysiologi. Netværket kan bruges kausalt til at finde sandsynlighederne for forskellige symptomer ved bestemte sygdomme, men kan også bruges diagnostisk til at beregne sandsynligheden for forskellige sygdomme, givet et antal symptomer. I netværket er dyb viden repræsenteret i form af anatomisk viden og modeller for patofysiologiske forandringer. Der er arbejdet med en topologisk beskrivelse af den neuromuskulære anatomi med henblik på at udvide MUNIN til at indeholde alle klinisk relevante dele af anatomien. Endvidere er en ny metode, der muliggør en generisk repræsentation af et kausalt probabilistisk netværk, blevet udviklet. Metoden gør det muligt at specificere MUNIN ud fra et sæt anatomiske og fysiologiske koordinater, der er relevante for et givet sæt af kliniske undersøgelser. Støttet af et rammeprogram fra NABIIT under Det Strategiske Forskningsråd.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/198431/12/2015