Musikoplevelsens fænomenologi / The phenomenology of music experience with special focus on receptive music therapy

 • Bonde, Lars Ole (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette fortsatte forskningsprojekt har i indeværende periode udmøntet sig i følgende delprojekter: * En artikel om musikkens og musikterapiens potentiale i somatisk smertebehandling, udgivet i en antologi på forlaget Munksgaard. Artikler følger i kølvandet på foredrag og workshops for praktiserende læger i Danmark (afholdt sammen med lektor Inge Nygaard Pedersen). Ref. Bonde, L.O. (2001a): Musik og smertebehandling. I: U. Fasting & L. Lundorff (red.): Smerter og smertebehandling i klinisk praksis. Kbh: Munksgaard * Arbejde med indsamling af musikalske selvbiografier fra musikterapistuderende og musikterapeuter med henblik på en fremlæggelse på 2. Danske musikterapikonference 2002. Ref. Bonde, L.O. (2001b): Sig mig hvilken musik du holder af, og jeg skal..... Moment nr. 1 * Forberedelse af klinisk forskningsprojekt om Receptiv musikterapi med cancerpatienter * Projektet er beskrevet og designet i ansøgning til SHF, Kræftens bekæmpelse (Den psykosociale forskningsenhed) og Videnscenter for Forskning i Alternativ Behandling (VIFAB) i efteråret 2001. VIFAB har bevilget penge til et pilotprojekt, som vil blive gennemført i efteråret 2002.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …