Musikterapeutisk Assesment, henvisningskriterier, allianceopbygning, metodeudvikling og formidling inden for psykiatrien / Music therapeutic assessment, referral criterias, creation of alliances, developments of methods and activities of promoting

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Musikterapiklinikken - en integreret institution mellem AAU og Aalborg Psykiatriske Sygehus er fortsat hovedkoordinator af en landsdækkende udviklings-, forsknings- og formidlingsgruppe MIP, musikterapeuter i psykiatrien, bestående af kandidater i musikterapi ansat i psykiatrien i DK. Gruppen består for øjeblikket af tre lektorer, tre ph.d.-studerende og fjorten kandidater i musikterapi. Selve musikterapiklinikkens personale består af lektor INP, lektor, ph.d. Niels Hannibal og lektor, ph.d.- Niels Hannibal. Fokus for MIHP er såvel musikterapi i hospitalspsykiatrien, samt i distrikts- og socialpsykiatrien. Af de fire årlige møder er nu kun de to plenummøder - de andre to er lokalområde møder.
  Frem til 2002.
  Der er blevet udarbejdet/udgivet en folder : Kontakt til sindet, avisindlæg, indlæg i : Rundt i Nordjylland samt blevet foretaget opsøgende arbejde i forhold til opstart af nye projekter mht. udvidelse af ansættelser inden for psykiatrien i DK. To møder er blevet anvendt til afprøvning af analysemetode i forbindelse med ph.d.-projekt inden for gerontopsykiatrien. En af klinikkens lokale aktiviteter har været: deltagelse i tre dage: Åbne dage i psykiatrien i Nordjyllands Amt (oktober 2001), hvor vi opbyggede en stand, udarbejdede pr-materiale og afholdt et plenumforedrag ved INP. En anden vigtig aktivitet er igangværende kvalitetssikring af det kliniske arbejde i form af en kvantitativ undersøgelse af klientgrundlaget, fremmødestabilitet osv. ved Niels Hannibal. Internationalt er der ved INP blevet afholdt foredrag: Music Therapy in Psychiatry ved 5. Europæiske Musikterapi kongres i Napoli (april 2001) samt udarbejdet foredragsartikel til italiensk nationalt tidsskrift for musikterapi. Dette har medført geninvitation til Napoli til psykiatersymposium i oktober 2002. Dele af arbejdet i dette projekt har for INP´s vedkommende været medvirkende til invitationer til gæsteforelæsninger i form af blokkurser i Norge, Belgien og Spanien (se videre: Musikterapeutens tilstedeværelse i form af disciplineret subjektivitet). Endelig er INP inviteret til og har fungeret som formand for den videnskabelige komite til udvælgelse af foredrag inden for musikterapi i psykiatrien i forbindelse med tiende verdenskongres i musikterapi, Oxford 2002.
  Frem til 2005:
  Såvel i 2002 som i 2004/5 blev der udgivet et årsskrift med kliniske- og forskningsartikler fra MIP gruppens medlemmer. Klnikkens personale har deltaget med oplæg dels i 5.nordiske konference i musikterapi i Bergen N, 2003, Den 6.europæiske konference i musikterapi i Jüväskülä SF, 2004 og Inge Nygaard Pedersen har deltaget med indlæg i den 11.verdenskonference i musikterapi i Brisbane AU, 2005 samt deltaget med 3 indlæg i den 7. årlige amerikanske nationale konference i musikterapi i Orlando.
  Klinikken har været medvirkende til ansættelse og supervision af to halve kliniske musikterapeuter på APS.
  For øjeblikket er mærkesager i MIP ens registreringer af musikterapeutiske ydelser på landsplan samt udvikling af musikterapeutiske metoder idnenfor social psykiatrien.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …