Musikterapi i voskenspykiatri set i forhold til tilknytning og mentalisering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sigter i første omgang på at integrere forskellige teoretiske pespektiver på klinisk musikterapi i voksenpsykiatrisk sammenhæng. Dels ses på musikterapi-teori, dels tilknytningsteori (TT) og dels mentaliseringsbaseret terapiteori (MBT).
I musikterapi hvor fokus i den terapeutiske healingsproces er på relationelle faktorer, har begreber som alliance, tilknytning, overføring mm central betydning. Ikke mindst i forhold til implicitte relationelle mønstre, som indbefatter "måder at være sammen med andre". Sådanne mønster har central betydning for den terapeutiske proces med personer som har tilknytningsproblemer, har vanskeligt ved at opretholde et mentaliserende syn på sig selv og andre. Samspillet mellem dynamiske og tilknytningsmønstre i en musikterapeutiske kontekst er derfor et vigtigt emne. Projektet sigter mod at kunne producere oprationelle modeller, der dels kan anvendes i klinisk sammenhæng, og dels som grundlag for klinisk forskning.

Lægmandssprog

Musikterapi i psykiatri forgår ofte i musikkens domæne, hvor der ikke er en samtale i ord med fokus på mening, men en relation i musik med fokus på handlen, interaktion, det musikalske udtryk/indhold og æstetik. I sådanne sammenhænge fremhæves det non-verbale i kontakt, interaktion og relation mellem klient og terapeut. Dette projekt skal i første omgang udrede de forskellige teoretiske perspektiver, særlig med fokus på teori om musikterapi i psykiatri, tilknytning og mentalisering.
Kort titelMusikterapi tilknything mentaliseirng
AkronymMTTM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato08/04/202007/05/2027

Emneord

  • Musikterapi
  • Tilknytning
  • Mentaliszering
  • Klinisk musikterapi
  • Forskningsregistrering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.