Når evidens møder den pædagogiske hverdag - et aktionsforskningsprojekt

 • Rasmussen, Palle (Projektleder)
 • Wiberg, Merete (Projektdeltager)
 • Buus, Anne Mette (Projektleder)
 • Grundahl, Trine Holck (Projektdeltager)
 • Hamilton, Stine Del Pin (Projektdeltager)
 • Petersen, Peter Møller (Projektdeltager)
 • Thomsen, Ulla Nørtoft (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Ideen om evidensbaseret praksis har i de senere år opnået stor udbredelse på en række områder, herunder medicin, socialt arbejde og andre dele af offentlig politik. Også inden for det pædagogiske felt er der initiativer til indførelse af evidensbaserede metoder og koncepter, bl.a. fra Servicestyrelsen og en række kommuner. Andre aktører anfægter ideen, og der foregår en ofte skarp debat mellem tilhængere og modstandere af evidensbaserede metoder.  Forskningsprojektet fokuserer på evidensbaserede metoders gennemslag i og betydning for den pædagogiske praksis på daginstitutionsområdet. Det rummer tre delopgaver. For det første en kortlægning af arbejdet med evidensbaseret praksis i tre jyske kommuner. Hvem tager initiativ til dette, og hvordan forstår de evidensbaseret pædagogisk praksis? Hvilke metoder og koncepter er der tale om, og hvor udbredte er de? For det andet gennemføres en kvalitativ undersøgelse af, hvordan evidensbaserede metoder præger de pædagogiske praksisformer og forståelser i udvalgte daginstitutioner inden for de tre kommuner. I tilknytning til de empiriske undersøgelser omfatter projektet for det tredje en analyse og diskussion af, hvordan viden og dømmekraft indgår i professionelt pædagogisk arbejde, og hvordan forskellige slags evidensbaserede metoder kan udgøre gevinster eller risici for det pædagogiske arbejde.  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem medarbejdere fra pædagoguddannelsen, UC VIA, og Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den centrale del af projektet, undersøgelsen evidensbaserede metoders gennemslag i pædagogisk praksis, gennemføres som aktionsforskning, hvor pædagoger fra de undersøgte institutioner inddrages i undersøgelsesarbejdet. Projektets teoretiske ramme trækker på og søger at sammenføje inspirationer fra pædagogik, filosofi og sociologi.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/201031/12/2011

  Finansiering

  • BUPLs forskningsfond