Nabo beskyttelse i den offentlige ret

  • Jensen, Orla Friis (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den i domstolenes praksis udviklede beskyttelse mod ulemper i naboforhold er i stigende grad blevet suppleret og - i praksis - erstattet af den offentligretlige lovgivning. Projektet vil nærmere kortlægge i hvilket omfang dette er tilfældet ved at beskrive lovgivning og udvalgt praksis fra især Naturklagenævn og Miljøklagenævn. Lovgivningen omfatter imidlertid ikke alle former for ulemper i naboforhold, og hvor der er overlap indgår de offentligretlige regler i et kompliceret samspil med den almindelige naboret. Dette rejser en række spørgsmål: Viger den almindelige naboret således for den offentligretlige regulering eller er der tale om to selvstændige regelsæt, der kan anvendes sideløbende og uafhængigt af hinanden? Hvem påhviler erstatningsansvaret, hvis der er meddelt tilladelse til en forvoldt krænkelse, bygherren eller den pågældende myndighed? I hvilket omfang påvirkes den naboretlige tålegrænse af foreliggende planlægning osv.? (Orla Friis Jensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013