Narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde. Et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjælland

Projektdetaljer

Beskrivelse

En undersøgelse af hvordan, hvorvidt og med hvilken virkning den narrative tilgang kan udvikles og anvendes i det socialpædagogiske arbejde med borgere med komplekse fysiske, psykiske og / eller socialproblemstillinger, og som bor på eller går i skole på et socialt tilbud i Region Sjælland.
Projektet omfatter både en metodeudviklingsdel og en følgeforskningsdel. Metodeudviklingen drejer som om at udvikle den narrative pædagogiske tilgang, så denne kan anvendes i korte sekvenser i hverdagssituationer i det daglige arbejde med det sociale tilbuds aktuelle målgruppe. Metodeudviklingen sker i tæt samarbejde med praksisfeltet.
Følgeforskningen skal give viden om afprøvningen af metoden samt viden om hvilke forandringer anvendelsen af den narrative tilgang har i forhold til beboere og medarbejdere.
Projektet er toårigt og er finansieret af Region Sjælland
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201701/04/2019

Emneord

  • Narrativ tilgang, socialpædagogik