Beskrivelse

Elforbrug til ventilation udgør en markant andel af elforbruget i mange institutioner og erhverv og er derfor et vigtigt område at fokusere på, når det kommende bygningsreglement BR2005 (og senere BR2010) kræver betydelige energibesparelser. Naturlig ventilation har med de minimale driftsudgifter til elforbrug længe været et oplagt alternativ til mekanisk ventilation, men har indtil nu været hæmmet af manglen på varmegenvinding eller køling af den indkommende luft . To afprøvede teknologier inden for varmeveksler- og varmepumpe-området fra Teknologisk Institut og ventilationsfirmaet IKM kombineres til et nyt koncept, der undersøges i dette projekt. En teoretisk model til simulering af det samlede koncept vil blive opbygget og på basis heraf opbygges en reguleringsstrategi og tilhørende styresystem. Resultaterne herfra anvendes i opbygning af en forsøgsopstilling i fuld skala til optimering af samspil mellem de enkelte komponenter og dokumentation af anlæggets ydelse. På baggrund af disse forsøg analyseres konceptets samlede ydelse og energibesparelsespotentialet for en række udvalgte kategorier af byggerier inkl. vurdering af økonomiske og tekniske potentiale ved hhv. renovering og nybyggeri.

AAU bidrager primært med specifikation af krav til systemet, simulering af energibesparelsespotentiale samt simulering strømningsforholdene i systemet i forbindelse med komponentudvikling
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/12/2008

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Regain
Ventilation
Energy conservation
Cooling
Electricity
Heat exchangers
Pumps
Specifications
Control systems
Economics
Air
Hot Temperature
Costs
Industry