Natursyn

  • Christensen, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fortløbende forskning i grundlagsproblemer vedr. menneskers forhold til naturen, især med henblik på natursynet og dets betydning for samfundets praksis (teknisk / økonomisk udvikling). Natursynet i enhver kultur opfattes som et led i en livs- og verdensanskuelse, der på historisk grundlag er indlejret i praksis, bæres af praksis, og stedse medskabes af praksis. Projektet fører ind på spørgsmål om bl.a. virkelighedsopfattelser, værdiopfattelser, vidensformer, etik, og praktiske implikationer heraf. Der anlægges bl.a. idehistoriske, videnskabsteoretiske og videnskabsfilosofiske perspektiver.(Jens Christensen) Udgivelser bl.a. (se i øvrigt publikationsliste): ”Responsibility for Nature: A Challenge to reflect Critically on Cultural Values” (2005), ”Frihed og samhørighed i menneskers forhold til naturen” (2004), ”Hvad er natur? – mellem forskningsbegreb og dagligsprogligt ord” (2003).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013