NavIT.dk

  • Borre, Kai (Projektdeltager)
  • Dragünas, Kostas (Projektdeltager)
  • Linikas, Vitalijus (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Navigationssystemer udgør en stadig mere integreret del af vores
samfund. EUudvikler et selvstændigt europæisk navigationssystem --
Galileo –- med en nøjagtighed og pålidelighed som langt overstiger,
hvad der er muligt i dag.

NavIT.dk vil etablere det kompetencegrundlag, der skal sikre, at
danske virksomheder fremover er konkurrencedygtige med Galileo
baserede produkter og services.

For at sikre en teoretisk og praktisk eksperimentel forståelse af de
nye muligheder vil konsortiet basere sig på EGNOS -- en europæisk
forløber for Galileo -- samt detaljerede analyser af Galileo i
udviklingsfasen.

Prototypeudviklinger til brug for miljøsikring inden for landbruget
og for trafiksikkerhed. Speciel fokus på de nye aspekter omkring
pålidelighed vil sikre, at nye danske produkter er klar, når Galileo
er certificeret.

De deltagende virksomheder er Hardi International A/S, GateHouse A/S
og Terma A/S. På forskningssiden deltager Dansk GPS Center, Aalborg
Universitet og Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter
Bygholm.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2010

Finansiering

  • <ingen navn>