Nedbrydning af organiske forureninger i aktivt slam og marine sedimenter / Control of degradation of organic pollutants in activated sludge and marine sediments

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet fokuserer på faktorer der regulerer den mikrobielle omsætning af phthalater og methan i aktivt slam og i marine sedimenter. Metoder baseret på brug af radioaktive og stabile isotoper bruges til at måle nedbrydningen af de pågældende stoffer og til at karakterisere de mikroorganismer der deltager i omsætningen. Det undersøges endvidere om omsætningen af phthalater i aktivt slam kan stimuleres ved tilsætning af specifikke mikroorganismer. Projektet er en del af rammeprogrammet Activity and Diversity in Complex Microbial Systems (CMS) og løber i perioden 1998-2002. (Peter Roslev, Niels Iversen, Jakob Aarup, Gwen Abril;)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2012