AkronymNIV
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/201731/07/2021