Netværk: Person - intervention - fællesskabsformer - i forandring

  • Mylov, Peer (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den traditionelle pædagogiske psykologi er i de sidste årtier både i teori og i praktik blevet udsat for betydelig kritik. Den drejer sig især om, at den overvejende har beskæftiget sig med individrelaterede perspektiver, der sætter fokus på enkeltindividers mangler og fejl, mens den kontekst, hvor "mangler" forekommer og måden, den håndteres på, kun i ringe omfang er blevet beskrevet. Netværkets deltagerkreds har i de senere år taget denne udfordring op, hvilket allerede er kommet til syne i samme deltagerkreds publikationer, og netværket vil fortsat følge denne nyorientering op. Det kræver fornyede overvejelser over genstandsfeltets kompleksitet og dets særlige tværvidenskabelige karakter, og det vil igen kræve indgående diskussioner om egnede forskningsmæssige tilgange. Deltagerkredsen repræsenterer i fællesskab et bredt internationalt netværk, der allerede i et vist omfang er aktivt engageret i forskellige danske sammenhænge, men som i øget omfang agtes inddraget i de kommende års arbejde. Realiseringen af netværket indbefatter konference-proceedings, nyhedsbreve og udgivelsen af en større antologi i 2003, der vil redegøre for netværkets resultater og lægge op til fortsat forskning og uddannelse inden for dette område. Deltagerkredsen omfatter repræsentanter for). (Peer Mylov, Klaus N. Nielsen; Roskilde Universitetscenter; Psykologisk Institut, Aarhus; Institut for Psykologi, København)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …