Netværket Kommunikation, Viden og Vækst

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med netværket "Kommunikation, Viden og Vækst" er at skabe tættere relationer mellem små og mellemstore virksomheder i Jylland og på Fyn og Væksthuset, Center for Interpersonel Organisationskommunikation, Aalborg Universitet. I praksis vil netværket etableres gennem 6 aktiviteter, afholdt over en 2-årig periode, der alle belyser brugen af  kommunikative kompetencer som metoder i organisationsudvikling. Der vil blive lagt vægt på formidling af forskningsbaseret viden om kommunikation i organisationer samt på gensidig udveksling af erfaring, der kan skabe fornyet drivkraft og vækst i de deltagende virksomheder såvel som i forskningsmiljøet. Der er tale om kompetencer i forbindelse med disse områder: konflikthåndtering og mediation, teamorganisering/teamledelse og kommunikative teamkompetencer, professionelle samtaler som dialog, coaching, MUS og vanskelige samtaler - herunder sygesamtaler, samt håndtering af forsvarspræget kommunikation i forbindelse med omstrukturering som. f.eks. fusioner. Disse kompetencer er udviklet og afprøvet i tæt samspil med ledere og medarbejdere i en række danske organisationer - både private og offentlige; de er endvidere beskrevet i Centrets nationale og internationale publikationer.

Det er Centrets erfaringer baseret på forsknings- og konsulentforløb, at disse kompetencer kan og har bidraget til:

- udvikling af nye koncepter for den daglige drift gennem dialog.

-produktivitetsforbedringer gennem konflikthåndtering og coaching.

- øget fleksibilitet og involvering gennem organisering i teams og anvendelse af  kommunikative teamkompetencer.

- nedsat sygefravær gennem afholdelse af sygesamtaler.

- fastholdelse af medarbejdere gennem f.eks. etablering af mentorordning og coaching.

I disse eksempler er innovation og vækst udelukkende blevet skabt vha. disse såkaldt bløde kompentencer. De har vist sig at bidrage til bedre tal på bundlinien og til innovation uden, at  der har været indført ny teknologi.

De involverede virksomheder får - gennem workshops, møder  og konferencer - således den seneste, afprøvede forskningsbaserede viden om kommunikative kompetencer, som de formodentlig ellers ikke ville have adgang til.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201001/06/2013

Finansiering

  • Forskerkontrakten: 337,34 kr.