Nitratudvaskning under forskellige vegetationstyper og faren for grundvandsforurening

 • Wahl, Niels Arne (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formål: I afhængighed af den dominerende vegetation og dens fitness samt jordbundsforhold og dybden til grundvandet undersøges sandsynligheden for udvaskning af nitrat til grundvandet og der foretages en risiko vurdering af en mulig grundvandsforurening. Undersøgelserne foretages i forskellige klitplantager på Danmarks vestkyst. Synopsis:
  Nitrat dannes bl.a. ved nitrifikation af ammonium og stoffet er meget let løseligt og dermed udvaskes det let fra jordbunden. Udviklingen i koncentrationen af nitrat afviger fra de andre anioners koncentration i jordvæsken eftersom kvælstofkredsløbet er særdeles komplekst, og koncentrationen i jordvæsken er påvirket af bl.a. deponering, optagelse og afgivelse i kronetaget, immobilisering i det organiske lag, samt træernes optag gennem rødderne. De fleste nåletræsbevoksninger udviser endnu et lavt koncentrationsniveau af nitrat i jordvæsken, men menneskeligt indgreb i naturen, jordbundsforhold, træernes fitness samt nedbørsmængden er størrelser, der hurtigt kan forårsage en forøget nitratudvaskning. De før nævnte variabler er således dem, der registreres i undersøgelsen.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/11/2003 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Emneord

  • Nitratudvaskning
  • Grundvandsforurening