NoRA Skagen Havn - 499.500 kr. (eksterne midler)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet arbejder ud fra idegrundlaget at inddrage den interaktive pavillon NoRA (Nordic Aplication Pavillon) i jubilæet for Skagen Havn, herunder en anderledes og innovativ tilgang til fisk som produkt og fisk som spise, men også brandings- og formidlingsværdien for de relevante producenter og erhvervsvirksomheder. NoRA tjener som udstillingsramme og som eksempel på en kobling af oplevelse, viden, design og ikke mindst gastronomi på eliteniveau. Projektet søger at udnytte spændingsfeltet mellem produktion, design og kunst til at nå nye målgrupper og sigter mod at udvikle nye koncepter i relation til det at forstå og formidle fødevaren, herunder ikke mindst råvaren fisk. Delfokus for projektet er målgruppen børn, som skal inddrages i aktiviteter og opleve fødevarer i nye og anderledes inspirerende rammer. Projektet inddrager studerende i formidlingsprocessen og der gives fødevarevirksomheder mulighed for gennem interaktive medier at formidle og brande deres produkter, fortælle historien bag og kortlægge produktionen. Samtidig gives mulighed for, gennem supplerende aktiviteter og events at fremvise tilberedningsmetoder, smagsoplevelser og nye sammenhænge, som især fiskeprodukter kan indgå i.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato17/07/200730/04/2008

Emneord

  • NoRA Skagen Havn