Nordisk poesi og sociale fællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet undersøger en række steder, hvor poesi i markant grad har manifesteret sig som en kunstform, der udfolder sig i et socialt fællesskab. Det retter for det første opmærksomheden mod Nordisk poesifestival i Hamar, som er en firedages lyrikfestival, der har eksisteret siden 2007, og hvis arrangementer inkluderer bl.a. digtoplæsning, samtaler og foredrag om poesi, poesigudstjeneste, skriveværksted for børn og performances, hvor poesi virker sammen med andre kunstarter som teater, lyskunst og musik. For det andet ser det på Løve’s Bog- og Vincafé i Aarhus, som siden etableringen i 2010 har udviklet sig til et flersidigt foretagende, der varetager en lang række litterære aktiviteter i form af bl.a. Åben Poetisk Scene, Y Aarhus Poetry Club, forfattersamtaler, bogklub, boghandel og forlagsvirksomhed. For det tredje udforskes Slamfrø – Poetry Slam Aalborg, som blev dannet i 2010 og holder til på Studenterhuset i Aalborg, hvor lokalområdets miljø for spoken word samles til sæsonvise poetry slam-konkurrencer. Og endelig som et fjerde hovedområde undersøges oplæsning af nordisk poesi på netsteder og formidlet via sociale medier som YouTube, Facebook og Instagram.

Lægmandssprog

Forskningsprojektet fokuserer på digtoplæsning og sociale fællesskaber. Det undersøger digtoplæsninger og -performances på en lyrikfestival, en bogcafé og et studenterhus' scene for poetry slam, ligesom det ser på digtoplæsninger på forskellige netsteder og i sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube. Herigennem giver projektet et rigt indblik i en af de mest betydningsfulde måder, hvorpå poesien i det 21. århundredes begyndelse har overskredet bogens grænser. Det viser, at den poesi, der oplæses og forhandles på fysiske og digitale steder, ikke alene tilbyder en bred vifte af poetiske oplevelser, men også giver mulighed for dannelse af fællesskaber af såvel mere flygtig som varig og dybtrækkende karakter.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/201901/05/2021