Normalisering af otoakustisk emission efter kraftig lydpåvirkning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette projekt eksponeres normalthørende personer med lyd, som medfører en midlertidig høretærskelforskydning (TTS), se projekt "Midlertidige tærskelskift på grund af en kortvarig overbelastning". Forvræningnings-produkt otoakustiske emissioner (DPOAE) måles med bestemte tidsintervaller efter lydpåvirkningen. Udfra disse målinger observeres tids- og frekvensspecifikke ændringer i den otoakustiske emission, mens denne normaliserer. Formålet med projektet er at finde egnede parametre for DPOAE måling, og bestemme tids- og frekvens afhængigheder i DPOAE ændringerne. DPOAE målingerne sammenlignes med TTS målinger under sammenlignelige betingelser. Både det påvirkede frekvensområde og tidsfunktionen af restitutionen er sammenlignelige for de to mål. Størrelsesordenen af TTS er højere i den tidlige restitutionsfase (1-4 minutter efter lydeksponeringen), men sammenligneligt med det midlertidige DPOAE skift i restitutionsfasen 5-20 minutter efter lydeksponeringen.
Støttet af Ph.d. stipendie fra Oticon Fonden og STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200831/12/2008