Projektdetaljer

Beskrivelse

En kvalitativ evaluering af aktiviteter i kommunen bestående af narrative fokusgruppeinterviews og deltagerobservationer vil med en fænomenologisk inspireret tilgang undersøge, hvilken betydning deltagelse i kulturvitaminer har for målgruppen mentale sundhed herunder identitet.

Forskningsspørgsmål:
Hvilke faktorer i kulturaktiviteterne, påvirker kursisternes mentale sundhed?

Hvilken betydning har det for borgernes mentale sundhed, at kursisterne er medskabende i de fleste aktiviteter?
Hvilke faktorer kan have kontraindikationer for borgernes mentale sundhed?
Hvordan beskriver de unge egen følelsesmæssige tilpasning og genetablering af identitetsfølelse og personligt velvære?

Kort titelKulturvitaminer til Unge
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202231/03/2024

Samarbejdspartnere