Numerisk analyse af bølgeudbredelse i uendelige medier / Numerical Analysis of Wave Propagation in Infinite Media

 • Andersen, Lars Vabbersgaard (Projektdeltager)
 • Nielsen, Søren R. K. (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet omhandler numerisk analyse af komplicerede geometrier inden for struktur- og jordbåren støj på grund af bevægelige laster. Beregningsmodellerne formuleres i et bevægeligt koordinatsystem. Hermed er det muligt at foretage en analyse af det stationære respons fra en bevægelig vibrationskilde såsom et tog på en jernbane eller et fly på en start-/landingsbane. Der foretages en række undersøgelser af tilbagekoblingsfænomener i lagdelte medier, samt koblede medier og konstruktioner med uendelig udstrækning, fx en tunnel. Projektet støttes af STVF gennem rammeprogrammet: Dynamiske dæmpningsmekanismer i konstruktioner og materialer. (Søren R. K. Nielsen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200231/12/2002