Numerisk beregning af luftfordeling i rum/

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der foregår løbende en udvikling af software og randværdibeskrivelser i forbindelse med computersimulering af luftstrømning i rum, herunder simulering af indblæsningsarmaturer, anvendelse af transportligning for partikler, turbulensmodeller, modeller for personeksponering, modeller for diffusion i materialer, modeller for emission fra flader og modeller for møblering i opholdszonen. Forskningsaktiviteten fokuserer også på kvalitetssikring af de numeriske beregninger. Der er desuden opnået stor erfaring med beregningsmetodens anvendelse i praktisk projekteringsarbejde gennem mange samarbejdsprojekter med rådgivende ingeniørfirmaer.
Arbejdet foregår bl.a. i REHVA regi. Tidligere har DTU, Chelmers og Air Flow Consulting AG deltaget.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.